ÁSZF

Általános szerződési feltételek
Natur Tanya Hungary Kft.

1. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

________________________________________

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Natur Tanya Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.naturtanya.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus nagykereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Partner (a továbbiakban: Partner) együttesen Felek, jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.naturtanya.hu weboldalon keresztül történik.

1.1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Natur Tanya Hungary Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 45. III/4.
Adószám: 13790062-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-873323
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78350/2014.
E-mail cím: info@naturtanya.hu
Ügyfélszolgálat: 06 70 425 0576
Levelezési cím: 1134 Budapest, III. kerület, 1037 Kiscelli utca 104.
weboldal: www.naturtanya.hu

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
________________________________________

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Natur Tanya® Nagykereskedés www.naturtanya.hu weboldalán (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruház felületén (a továbbiakban: webáruház) történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Natur Tanya Hungary Kft. webáruházában (www.naturtanya.hu) történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elektronikus Kereskedelmi törvény") szabályozza.

2.2. A Natur Tanya Hungary Kft. - mint nagykereskedés -, kizárólag viszonteladókat szolgál ki. Webáruházunk vásárlói kizárólag regisztrált viszonteladó Partnerek lehetnek, ezért kérjük leendő ügyfeleinket, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A Natur Tanya Hungary Kft. csak működő, szakirányú kiskereskedelmi tevékenységi körrel rendelkező vállalkozásokat, szakembereket tud kiszolgálni. Pl.: Gyógynövénybolt, Patika, Orvos/Természetgyógyász, Masszőr, Életmódház, Kozmetikus, Wellness/Fitness, szakirányú Webáruházak.

A regisztrációval Partner tudomásul veszi, és elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat, valamint a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Partner által a regisztráció során történt ÁSZF elfogadása kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre.

Az www.naturtanya.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


3. REGISZTRÁCIÓS FOLYAMAT
________________________________________

3.1. REGISZTRÁCIÓ
Leendő vásárlónk a www.naturtanya.hu weboldalon a https://naturtanya.hu/viszonteladoi-bejelentkezes link „Regisztráció” gomb alatt található űrlap kitöltésével van lehetősége. A regisztrációhoz az alábbi alapadatok megadás kötelezően szükségesek: Üzlet neve, Felhasználónév, Számlázási név, Irányítószám, Város, Utca, házszám, Adószám, E-mail, Telefonszám, Weblap cím,  Számlázási kapcsolattartó neve, Szállítási név, Irányítószám, Város, Utca, házszám, Telefonszám, Vállalkozás kategóriája. A Kapcsolattartó neve, valamint a weboldal elérhetőségének megadása a személyre szabott ügyintézést és a kapcsolattartást segíti, ezért kérjük – amennyiben lehetséges – ezeket a mezőket is töltsék ki. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és a valóságnak való megfeleléséért minden esetben a regisztráló Partner a felelős. 

Az ügyfélkapcsolati kollégáink minden esetben ellenőrzik a regisztrációkor megadott adatok helyességét, érvényességét, és megfelelőségét az űrlap kitöltését követő 24 órán belül. Amennyiben mindent rendben találnak, érvényesítik a regisztrációt, amelyet követően egy automatikusan generált e-mailben tájékoztatja a weboldal a Partnert a regisztráció sikerességéről.

3.2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEMUTATÓTEREM

Cégnév: Natur Tanya Hungary Kft. – Bemutatóterem
Cím: 1037 Budapest, III. kerület, Kiscelli utca 104.
E-mail cím: info@naturtanya.hu
Telefon: +36 70 425 0576
Nyitva tartás: Munkanapokon 9.00 – 17.00 óra között

A viszonteladó e-mailben, illetve telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, de az ügyfélszolgálat címén nyitvatartási időben személyes ügyfélfogadásra is lehetőség van.

3.3. ADATMEGADÁS PONTOSÍTÁSA

A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható okból - hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására (a https://naturtanya.hu/viszonteladoi-bejelentkezes linken a Felhasználói név / Jelszó megadása, majd „Bejelentkezés” gomb) a bejelentkezés után, a „Saját menü / Adatmódosítás” menüpontban korlátozottan van lehetőség (lásd 3.4 pont). A Szolgáltatót a regisztrált adatok Partner által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Partner az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.

3.4. PARTNER ADATAINAK VÁLTOZÁSA

3.4.1 A Partner köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi adatainak változásáról.
- Vállalkozás névváltoztatása, átalakulás, vagy tulajdonosi kör változása esetén
- Székhely, valamint számlázási, szállítási adatok változása esetén
- Kapcsolattartó személye, telefonszáma, e-mail elérhetősége változása esetén
- Csődeljárás, végelszámolás, felszámolás megindulása esetén

3.4.2 Ha a Partner adataiban olyan változás áll be, hogy az a lényeges (számlázási) adatokat érint, akkor új Regisztrációra van szükség! Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Ilyen adatok: A vállalkozás hivatalos megnevezése, székhelyadatok (Székhely, Irányítószám, Város, Utca, Házszám), Adószám, Fő tevékenységi kör változása.

3.4.3 Az egyéb Partner adatok a webáruház regisztrált felhasználónak fenntartott felületén - bejelentkezés után – szabadon módosíthatók.

 

3.6. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

3.6.1. A Partner jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Partner adatai a törlési kérést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a törölt adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.6.2. A Partneri hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Partner a felelős. Amennyiben a Partner tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul jelszóváltoztatást kérni, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.6.3. A Partner vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


4. MEGRENDELÉS
________________________________________

4.1. A megvásárolni kívánt termékek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A termék összetevőit terméken elhelyezett leírás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az „ÁSZF” első részében, a „1.1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI” cím alatt találja.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4.3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. A Partnert ezen elállási jog indoklás nélkül megilleti.

4.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés tervezet feladása: A www.naturtanya.hu webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés után, a kiválasztott termékek mellett szereplő „MENNY.” mező értelemszerű kitöltésével (Enter/másik termékre kattintás) a kiválasztott tételek/mennyiségek a Kosárba kerülnek. A Kosár tartalma megtekinthető, módosítani a weboldal jobb oldalán található „Kosár megtekintése” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol módosítható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma tételesen törölhető a mennyiség melletti „kuka” ikonnal. Ha a Partner nem véglegesített rendelés közben kijelentkezik a webáruházból, az addig összeállított rendelés tervezete automatikusan törlődik. Amennyiben a Partner a Kosár tartalmát véglegesíteni szeretné, akkor a „Tovább a Vásárláshoz” gombot kell megnyomnia. A „Tovább a Vásárláshoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen a megrendeléséhez tartozó Számlázási és Szállítási információkat állíthatja be. Itt választani tud a szállítási módok közül, valamint a megállapodás szerinti fizetési módok közül. Emellett ellenőrizheti a regisztrációkor megadott adatok helyességét, megjegyzést tud fűzni az adott rendeléshez, valamint visszahívást kérhet, a szállítás időpontjáról, a termékekkel, vagy egyéb üzleti kérdéssel kapcsolatban.

A megrendelés feladására „Rendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A pontos Bruttó fizetendő összeg közvetlenül e gomb felett jelenik meg. A rendelés leadása tehát a „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Partner részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.


5. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
________________________________________

5.1. A Partnernek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (Kosár tartalma tételesen törölhető a mennyiség melletti „kuka” ikonnal. Ha a Partner nem véglegesített rendelés közben kijelentkezik a webáruházból, az addig összeállított rendelés tervezete automatikusan törlődik).

A telefonos visszaigazolás alkalmával a Partnernek lehetősége van a megrendelés módosítására és adatváltozás jelzésére. Az adatváltozást e-mailben is meg kell erősítenie. A számla lezárása után már nincs mód a módosításra.


6. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS
________________________________________

6.1. A Partner által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Partner részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Partner által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek megnevezését, mennyiségét, a termékek árát, szállítási költséget és a fizetendő (nettó és bruttó) végösszeget).

Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja a Partnert arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

6.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Partner által leadott megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Partner között, amely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint).

6.3. A Partner mentesül a megrendelési kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

6.4. Ha a Partner rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló
e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt még a rendelésleadás napján délután 15.00-ig jeleznie kell a Szolgáltató felé. Amennyiben a rendelés leadása hétvégére, vagy ünnepnapra esik, úgy a rendelés leadását követő elő munkanap 15.00-ig kell jeleznie azt. A jelzést megteheti akkor is, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.5. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Erről a Partner minden esetben értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Partner számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.


7. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
________________________________________

7.1. Személyes átvételre a Szolgáltató budapesti bemutatótermében van lehetőség nyitvatartási időben. Ebben az esetben nincs szállítási költség, az áru elszállításáról a Partner gondoskodik.

7.2. Amennyiben a Partner a megrendelés leadásakor a kiszállítási módok közül a futárszolgálatot választotta, a csomagot a Sprinter Futárszolgálat, vagy a Szolgáltató saját szállítójárműve szállítja házhoz.

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég (Sprinter Futárszolgálat) igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a weboldalon mindenkor közzétett, valamint az 1. számú mellékletben rögzített, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Partner viseli. A fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül.

Az aktuális szállítási díjakról, valamint a díjmentes szállítási feltételekről a Partner az 1. számú mellékletben tájékozódhat.

Az adott napon 12 óráig leadott rendelések másnap, a pénteki napon 12 óráig leadott megrendelések hétfőn, a szombati és vasárnapi rendelések kedden vehetők át a választott szállítási módnak megfelelően. Ettől eltérő kiszállítás lehetséges ünnepnapokon, valamint műszaki/technikai, egyéb problémák esetén. Ebben az esetben az Ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben értesíti az érintetteket az esetleges változásokról a rendelésben megadott elérhetőségeken.

Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Partner további rendelés leadásakor jelzi az Ügyfélszolgálatunknak a több rendelés összevonására vonatkozó igényét, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

7.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Partnernek a kiszállítási időpont megváltoztatására, melyet közvetlenül az ügyfélszolgálattal kell leegyeztetnie. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

7.4. A Szolgáltató késedelme esetén a Partner jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít a Partner jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a megrendelést a Felek megállapodása szerint meghatározott teljesítési időpontban a Szolgáltató nem teljesíti, akkor a Partner póthatáridő tűzése nélkül is jogosult a megrendeléstől elállni.

7.5. A megrendelt terméket - a Partner előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén. A Szolgáltató bemutatótermének elérhetőségeit az „ÁSZF” első részében, a „1.1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI” cím alatt találja.

7.6. A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

7.7. Fizetési módok:
A megrendeléseken szereplő termékek ellenértékét a bemutatóteremben készpénzben, előre utalással, - illetve egyedi megállapodás szerint - utalással egyenlítheti ki. Bankkártyás fizetés jelenleg csak a futárszolgálatnál (Sprinter) az áruátvétel során lehetséges, utánvétes megrendelés esetén. A saját szállítóeszközzel (Natur Tanya Hungary Kft) történő kiszállításkor utánvétes megrendelés esetén csak készpénzes fizetésre van lehetőség. A termékek ára forintban értendő.

7.8. Számla: Szolgáltató a Partner részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően számla készül a Billingo elektronikus számlázó programmal. A bizonylat nyomtatásához szükséges értesítő levél a Partner által erre a célra megadott email címére kerül kiküldésre a rendelés csomagolásának véglegesítésével egy időben. A Partnernek ezt ki kell nyomtatni a nyomtatójával. A megrendelt termékek csomagolásakor egy Szedési jegyzék kerül a csomagba. Ez nem egyenértékű a számlával.

Az értesítő levél a következőket tartalmazza:

"Ez egy automata üzenet, amit a Billingo számlázóprogram állított ki. Ha a(z)

Natur Tanya Hungary Kft. cégnek szeretne üzenetet küldeni, kérjük kattintson az üzenet küldése gombra. A számla megtekintéséhez kattintson a számla letöltése gombra.
A számlát ki kell nyomtatnia és papír alapon megőriznie."

Amennyiben a Partner nem kapta meg a számla nyomtathatóságának értesítéséről szóló emailt, kérjük ellenőrizze a "SPAM" mappát is a levelező kliensén. Ha itt sem található az értesítés a számla nyomtathatóságáról, kérjük ellenőrizze a naturtanya.hu weboldalunk partnerferlületén megadott - erre a célra szolgáló - email címét, szükség esetén módosítsa azt. Amennyiben a Partner email címe itt rendben van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a dedikált értékeítőjével a további segítségért.
A Szolgáltató által a Billingo online számlázó rendszerből kiállított számla a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozottaknak megfelelő, valamint adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas számviteli bizonylat.

A kiállított távnyomtatással kibocsátott Billingo online számlázó programmal készített számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben a számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Azok a Partnerek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották a Szolgáltató bemutatótermében, a Szolgáltató által a Billingo online számlázó rendszerből kapnak számla értesítőt a számla nyomtathatóságáról az általuk megadott email címre.

7.9. Ha a Partner a Szolgáltató által indított pontgyűjtési akció keretein belül szerzett kedvezményekkel egyenlíti ki – részben, vagy egészben – a vásárlás ellenértékét, az esetleges elállás, vételár-jóváírás esetén a kapott kedvezmények elvesznek, és nem vehetők újra igénybe.


8. FELELŐSSÉG
________________________________________

8.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. A Partner a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Partner teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.5. A Partner által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.6. Az Internet globális jellege miatt az Partner elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

8.7. Amennyiben a Partner a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására.


9. SZERZŐI JOGOK
________________________________________

9.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Partnere a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak – ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

9.2. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Partnernek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, vagy hasznosíthatók.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
________________________________________

10.1. Panaszügyintézés
A Partner a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Telefon:06 70 425 0576
Bemutatóterem: 1037 Budapest, III. kerület, Kiscelli utca 104.
E-mail cím: info@naturtanya.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen, közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Partnernek átadja.
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Partnernek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Partnerrel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Partnerhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Partner által előterjesztett kifogásokat a 10.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

Partner jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
________________________________________

11.1. Az www.naturtanya.hu biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Partner tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Partnereket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Partner a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.


12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
________________________________________

12.1. Magyarország Alaptörvénye
12.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
12.3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.)
12.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
12.5. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
12.6. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
12.7. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
12.8. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
12.9. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
12.10. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
12.11. A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.
12.12. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)

13. Mellékletek
________________________________________
1. számú melléklet: Szállítási költségek és díjmentes szállítási feltételek


Budapest, 2024. április 3.

1. számú melléklet


Szállítási költségek és díjmentes szállítási feltételek
Érvényes: 2024. április 1-től visszavonásig

Szállítási költségek
________________________________________

A Natur Tanya Hungary Kft. www.naturtanya.hu oldalon leadott rendeléseinek hatályos kiszállítási költségei

Amennyiben egy adott azonosító alatt rögzített rendelés bruttó összege nem éri el a bruttó  50.000 Ft-ot, a szállítási költség  bruttó 1.590,- Ft.

Díjmentes kiszállítási feltételek
________________________________________

Amennyiben egy adott azonosító alatt rögzített rendelés bruttó összege eléri 50.000 Ft-ot, akkor a kiszállítási díjat a Szolgáltató átvállalja.

Egyedi esetben, illetve külön megállapodás alapján a Szolgáltató saját járművével történő kiszállításra is mód van, melynek szállítási díját szintén átvállalja a Szolgáltató.


Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Partner további rendelés leadásakor jelzi az Ügyfélszolgálatunknak a több rendelés összevonására vonatkozó igényét, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.


Budapest, 2024. március 28.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.